Cŵn Cŵl yn Annog Disgyblion Sir Gaerfyrddin i Ddarllen

Roedd y digwyddiad ar gyfer lansio cynllun Darllen gyda Chŵn yn Sir Gaerfyrddin. Mae’n gynllun cydweithio rhwng Cŵn Therapi Sir Gaerfyrddin a phroject Dysgu gyda’n Gilydd gan Volunteering Matters, sy’n cael ei ariannu gan y Gronfa Loteri Fawr. Cyd-drefnydd project Dysgu gyda’n Gilydd Cymru yw Rebekah Sharpe ac fe eglurodd hi fel hyn:

“Er mai pobl yw’r rhan fwyaf o’n gwirfoddolwyr ni – ac rydym ni’n awyddus gydol yr amser i recriwtio mwy – mae ymchwil wedi dangos bod darllen i gŵn yn gallu bod yn anferthol o werthfawr i hyrwyddo hoffter plant o ddarllen a’u sgiliau darllen. I rai plant, gall darllen i gi roi hwb wirioneddol i’w hyder: bydd y cŵn yn falch bob tro o gael y sylw ac fydd ci ddim byth yn beirniadu!”

Eglurodd Susan Smith o Gŵn Therapi Sir Gaerfyrddin y bydd y bobl sy’n gwirfoddoli a’u cŵn yn mynd trwy broses o ddewis a hyfforddi, i sicrhau eu bod yn addas i fynd i ysgolion. Mae hi’n awyddus i glywed oddi wrth fwy o berchnogion cŵn sy’n credu bod gan eu cŵn nhw yr agwedd iawn i ymuno yn y project.

Ar ôl y digwyddiad lansio, bydd y Brifathrawes Karen Towns yn dosbarthu taflenni i ofyn i wirfoddolwyr – gyda’u cŵn neu heb gŵn – i ddod ymlaen i wrando’n rheolaidd ar gymaint o’r plant ag y bo modd. Hi oedd y Pennaeth Ysgol gyntaf yng Nghymru i ofyn am wirfoddolwr o’r cynllun Darllen gyda Chŵn.

Os ydych chi’n credu y gallai fod yn fuddiol i’ch ysgol chi gael ci (gyda rhywun i ofalu amdano!) neu os ydych chi’n meddwl y byddai eich ci chi’n mwynhau gwrando ar blant yn darllen mewn ysgol, gyrrwch ebost os gwelwch yn dda at learntogethercymru@volunteeringmatters.org.uk neu ffonio 02920 464004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *