WELCOME TO LEARN TOGETHER CYMRU

Reading in schools 4Volunteering Matters launched Learn Together Cymru in September 2015. This ambitious Big Lottery funded project aims to recruit and train a national network of volunteers to support the basic skills of children and young people across  Wales, with the help of strategic partner organisations such as Save the Children, Book Trust Cymru and Communities First.

The project builds on Volunteering Matters’ 50+ years of experience of supporting learning and the 500 Volunteering Matters’ reading volunteers already in place in Welsh primary schools.  It responds to demand from schools for support in other subject areas, as well as from secondary schools, after school clubs and professionals in community and family learning, especially in areas where basic skills levels are poor.  And it aims to recruit, train and support an additional 450 volunteers, who will provide one-to-one support to 21,000 young people over three years.

CROESO I DYSGU GYDA’N GILYDD CYMRU

Reading in schoolsLansiodd Volunteering Matters Dysgu Gyda’n Gilydd Cymru ym mis Medi 2015. Nod y prosiect uchelgeisiol hwn a ariannwyd gan y Gronfa Loteri Fawr yw recriwtio a hyfforddi rhwydwaith cenedlaethol o wirfoddolwyr i roi cymorth sgiliau sylfaenol i blant a phobl ifanc ledled Cymru, gyda chymorth sefydliadau partner strategol fel Achub y Plant, Book Trust Cymru a Cymunedau’n Gyntaf.

Mae’r prosiect yn datblygu ar brofiad rhagor na 50 mlynedd Volunteering Matters o gefnogi dysgu a’r 500 o wirfoddolwyr darllen Volunteering Matters sydd eisoes ar waith yn ysgolion cynradd Cymru.  Mae’n ymateb i alw ysgolion am gymorth mewn meysydd pwnc eraill, gan ysgolion uwchradd, clybiau ar ôl ysgol a gweithwyr proffesiynol ym maes dysgu yn y gymuned a dysgu teuluol, yn arbennig mewn meysydd lle mae sgiliau sylfaenol yn wan.  Ei nod yw recriwtio, hyfforddi a chefnogi 450 o wirfoddolwyr ychwanegol, fydd yn cynnig cymorth personol i 21,000 o bobl ifanc dros dair blynedd.